1. Techcombank
– Chủ tài khoản: Nguyen Anh Tuan
– Số tài khoản: 19029048561021
– Chi nhánh: TPHCM

2. Techcombank
– Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Điện Lạnh Bá Tuấn
– Số tài khoản: 19130754004888
– Chi nhánh: TPHCM